Hội thảo du học Úc

Đăng ký đã đóng
Hãy tham dự sự kiện 24 giờ này cùng chúng tôi

Hằng năm, chúng tôi mời cộng đồng, đối tác, người dùng sản phẩm tới giao lưu với chúng tôi! Đây là sự kiện lý tưởng để gặp mặt, trình bày tính năng mới, định hướng các phiên bản trong tương lai, thành tựu của phần mềm, hội thảo, buổi tập huấn, v.v. Sự kiện này cũng là cơ hội để trưng bày thành tựu của các đối tác, phương pháp và sự phát triển của từng khách hàng. Hãy tới tham dự và tận mắt chứng kiến các tính năng thú vị của phiên bản mới!

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
Ngày & Giờ
Thứ Hai
31 tháng 7, 2023
Bắt đầu - 08:30
Thứ Ba
1 tháng 8, 2023
Kết thúc - 08:30 Asia/Bangkok
Nhà tổ chức

DSS Education

(+61)426499918
(+61)291350099
dsseducationgroup@gmail.com
CHIA SẺ

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia vào các cuộc thảo luận.